TABLE 2.

ΣFIC for AQ and DAQ at EC50, EC90, and EC99 for P. falciparum strains LS-2, LS-3, and LS-1

Strain and EC levelΣFIC
No. of checkerboard lines with values of:RangeGeometric mean
≥2<2 and ≥1<1
LS-2
    EC50a70.0042-0.30960.0392
    EC90130.0303-0.53490.0746
    EC99120.0143-0.32270.0451
LS-3
    EC5080.0300-0.51660.1567
    EC90100.0046-0.58610.3160
    EC99100.0152-0.54950.3102
LS-1
    EC50130.0094-0.48830.0825
    EC90210.0617-0.54150.1580
    EC99210.1101-0.78890.3369
  • a —, none.