TABLE 2.

DNA sequences and melting temperatures of primers used in RT-PCR

PrimerSequenceTm (°C)
ald5-fGGT TCT ACT GCC ACC GGT AA57.6
ald5-rTTG GGC ACC CAT AAA AGT GT56.1
cdr1-fGGC AAT TAG TCA AGA CTC TTC TTC AG57.2
cdr2-fCAG CTA GAC GAA AAG CCA TGG57.1
cdr-raCAC CTG GTC TCA TAA TGG CAT C56.7
cwh8-fAAA AAT TCC GGT CGT GAT GG52.7
cwh8-rTCC AAC ATC TCT AGC CAC TGA A57.0
erg2-fGGT GCC ATG GGT ACA ATG TT56.8
erg2-rCCA GCC TTG AGC CAA TTC TA55.9
erg11-fTAC TGC TGC TGC CAA AGC TA58.0
erg11-rCCC AAA TGA TTT CTG CTG GT54.5
fet34-fTTC AAT CCA ACT GGT GCT GA55.7
fet34-rACA CGT TGC ATG AAG GCA TA56.3
ftr2-fCAA ACA ATC AAT GGG CTC CT54.5
ftr2-rAAA CCT TCA CGC AAG CAA GT57.0
gpi1-fTAG AGG CAG CCA ACA TTT CA55.5
gpi1-rACC CAA ACC CAT CAA TAG CA55.6
gpx1-fTCG TCA ATG TTG CTT CCA AA54.2
gpx1-rGGT CAA TCC CAA AAC ACC AC55.2
ifd5-fTAT TGG TGC TTC CTC CAT GA54.7
ifd5-rCAC CAG CAA TTG GAA TCA CA54.7
lys21-fCGA TAC TGG TTG TGC CAT TG55.0
lys21-rGAT TGG CCA AGA TGG CTT TA54.3
mdh1-fGCT TCC AAC GCC TAC AAA GT56.8
mdh1-rCAA TTG AGG CAT TGG TGT TG53.7
mdr1-fTTT TTG GGT GGA TTC TTT GC53.0
mdr1-rCGG TGA TGG CTC TCA ATC TT55.8
met3-fAAA CGG AGG GTT TTC TCC AT55.5
met3-rTTC TGA ATC ACC ACG GAA CA55.3
mir1-fGAT TTG TCC ACT GCT GCT CA56.6
mir1-rGGC TGG TGG ACA GTT CAA AG57.1
rta3-fCGA AGG CAA ACC AAG TCC AT54.9
rta3-rTAC CAA TCA TTG CTG CAT CC54.3
18S-fGCC AGC GAG TAT AAG CCT TG56.7
18S-rAGG CCT CAC TAA GCC ATT CA57.3
  • a The cdr-r primer was used as the reverse primer for both the cdr1-f and the cdr2-f primers.