TABLE 1.

Sequences of primers used for detection of various genes from pIP1204

GenePrimer nameSequence (5′ → 3′)PositionGenBank accession no. or reference
bla TEM tem1FTCGGGGAAATGTGCGCG4458-4433 X67018
tem1RTGCTTAATCAGTGAGGCACC3477-3496
ISEcp1ecpFAAAAATGATTGAAAGGTGGT603-622 AF454633
bla CTX-M P2DCAGCGCTTTTGCCGTCTAAGNAa 13
intI1 intI1FACATGTGATGGCGACGCACGA1542-1562 M95287
intI1RATTTCTGTCCTGGCTGGCGA2110-2091
sul1 sulF1ATGGTGACGGTGTTCGGCAT4321-4340 U12441
sulRCTAGGCATGATCTAACCCTC5160-5141
aac3-IIa aac3FATGCATACGCGGAAGGCAAT105-124 L22613
aac3RCTAACCTGAAGGCTCGCAA965-947
ant3"9 aad2FATGAGGGTAGCGGTGACCAT1918-1937 AF227505
aad2RTCATTTACCAACTGACTTGA2709-2690
dhfrXII dhfr12FGCCAATCGGGTTATTGGCAA151-170 AF335108
dhfr12RTGGGAAGAAGGCGTCACCCTC507-487
armA metFCAAATGGATAAGAATGATGTT1975-1995This work and AY220558
metRTTATTTCTGAAATCCACT2751-2734
  • a NA, not applicable.