TABLE 5

Molecular characteristics of E. coli isolates submitted for testing

RegionaNo. of carbapenemase-producing isolates/no. of isolates submitted for testingCarbapenemase-producing isolates (no. [%])Sequence type (no. [%])
KPC-2NDM-1NDM-5NDM-6ST167ST405ST410Others
Beijing4/7004 (57.1)02 (28.6)005 (71.4)
Fujian1/1001 (100)00001 (100)
Guangdong5/6004 (66.7)1 (16.7)1 (16.7)005 (83.3)
Henan2/31 (33.3)01 (33.3)01 (33.3)1 (33.3)01 (33.3)
Hunan5/704 (57.1)1 (14.3)001 (14.3)1 (14.3)5 (71.4)
Jiangsu2/202 (100)001 (50)001 (50)
Ningxia1/1001 (100)01 (100)000
Shandong10/12008 (66.7)2 (16.7)4 (33.3)02 (16.7)6 (50)
Total30/391 (2.6)6 (15.4)20 (51.3)3 (7.7)10 (25.6)2 (5.1)3 (7.7)24 (61.5)
  • a Chongqing, Hebei, Heilongjiang, Hubei, Inner Mongolia, Qinghai, and Shanghai did not submit any E. coli isolates for molecular characterization.