TABLE 2.

Details of the DNA primers used in this investigation

Gene amplified or primer set (purpose or description)Forward primerReverse primerAmplimer size (bp)
16S rRNA5′-GAGAAGAACGAGTGTGAGAG-3′5′-CTAACACCTAGCACTCATCG-3′391
patA (sequencing)5′-TCTTGCTCAGTCCATCATCGAATAT-3′5′-CCGCTGTGGATTAGTTCATTTCC-3′2,963
patB (sequencing)5′-AGAATCCAGTCCAGCGAAAGCT-3′5′-GAAAGAACGACCAGATGTTCCAAT-3′2,959
patA (expression)5′-ATGTTGTCCTCGCAGCCTAT-3′5′-ACGAACCGATGAACAAGAGG-3′212
patB (expression)5′-TTGCTGGTTCGGCTGTACTT-3′5′-AACTGCTGTCATCTGGCCTT-3′330
hexA (expression)5′-GAGAATGCTCGCTCAGGTAA-3′5′-TCACATGAGGAGCTTCAGGA-3′421
1 (patA forward primer + transposon primer)5′-TCTTGCTCAGTCCATCATCGAATAT-3′5′-CCGGGGACTTATCAGCCAACC-3′1,445
2 (patA reverse primer + transposon primer)5′-CCGCTGTGGATTAGTTCATTTCC-3′5′-CCGGGGACTTATCAGCCAACC-3′1,566
3 (patB forward primer + transposon primer)5′-AGAATCCAGTCCAGCGAAAGCT-3′5′-CCGGGGACTTATCAGCCAACC-3′1,487
4 (patB reverse primer + transposon primer)5′-GAAAGAACGACCAGATGTTCCAAT-3′5′-CCGGGGACTTATCAGCCAACC-3′1,520