Table 2

MIC of (RFF)3R-AcpP (NG-05-0200) using oligopeptide transport mutants

E. coli strainMutation/phenotypeMIC
μMμg/ml
Morse 2034Wild-type oligopeptide transport528
PA0183opp knockout, oligopeptide permease deletion528
PA0333dpp and opp knockout, PA0183 plus dipeptide permease deletion528
PA0643tpp, dpp, and opp knockout, PA0333 plus tripeptide permease mutant528