Table 2

Sequences of nascent RNA transcripts transcribed from the 3′ ends of genome segments

Segment no.Segment namePrimerIncorporated nucleotide at position:
123456789101112131415161718
1PB2G11+CGAAAGCAGGU
2PB1G11+CGAAAGCAGGCAAACCAU
3PAG11+CGAAAGCAGGU
4HAG11+CAAAAGCAGGGGAAAAU
5NPG11+CAAAAGCAGGGU
6NAG11+CAAAAGCAGGGGU
7MG11+CAAAAGCAGGU
8NSG11+CAAAAGCAGGGU